Monday, 16 February 2015

Postcard artists: Martta Wendelin


Martta Wendelin (born in 1893 in Kymi; died in 1986 in Tuusula) was a Finnish illustrator who is best-known for her works published as magazine covers and postcards. During the 1930s-1960s she's said to have painted about 650 postcards and almost 30 Christmas stamps. She also illustrated some children's books.

Martta Wendelin (s. 1893 Kymissä; k. 1986 Tuusulassa) oli suomalainen kuvataiteilija, joka tunnetaan edelleen parhaiten hänen lehtien kansikuvina ja postikortteina ilmestyneistä töistään. 1930- ja 1960-lukujen välisenä aikana hänen sanotaan maalanneen noin 650 postikorttia ja lähes 30 jouluaiheista postimerkkiä. Hän kuvitti myös lastenkirjoja.The illustrations of Wendelin represent very traditional Finnish national themes, and almost all her works include nature and/or children. Her way to paint was quite distinctive, and the way she used colors is easy to recognize.

Wendelinin maalaukset esittävät hyvin perinteisiä, suomalaiskansallisia aiheita, ja lähes kaikissa hänen töissään ovat läsnä joko luonto, lapset tai molemmat. Wendelinin tapa maalata oli varsin omaleimainen, ja hänen tapansa käyttää värejä on yleensä helposti tunnistettavissa hänen töissään.The best selection of Wendelin's cards that I know is available in a tiny model shop called Risteysasema in Tampere.

Paras tietämäni valikoima Wendelinin kortteja on myynnissä Tampereella Risteysasema-nimisessä liikkeessä.

No comments:

Post a Comment